************************************************
************************************************

Unfortunately, this site has restricted functionality as this browser does not support the HTML button formaction attribute.

Unfortunately, this site has restricted functionality as this browser has HTML web storage turned off.

Cold War BETA by Dissonance

1 of 1 file dissonance
Release
Metadata
 • NFO / Text   NFO scene release
hide RetroTxt from Defacto2   The open source WebExtension to view many ANSI, ASCII and NFO files in a browser. Available as addons for Chrome Firefox Edge.
[+] Configuration Copy text
Z0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB08Zrrr2a22222222222228Xrr7r7XrXa22ZSSZBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWWS;X2rrr70BBBBBBB8
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr , 0ZS222222S22S2BX .,, 7; [email protected] iS:., 2MMMMMMMMW
[email protected];X7;;8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi iiiMaaaaaaaaaa28W; i;;:X2,i02aaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX S2::i:rMMMMMMMMMW
8MM. 0Z  Z  :M, rMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. i;:XM22aaaaaa2aB8:.;,:i7ai:70WM7aMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZXa2XWMMMM2 iZ7,;r;,@[email protected]
8MM ZXiMM [email protected] ;2:iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ;;;:aMa2aaaa220WX :; ;72ii,@MMS,XMMMMMBWMMMMMMMMMMM8;B088XZZ7iriZ20XZZaSXZaXZXaWMMMW
8MM0ZS8WW0,2WZ0ZaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM :r;:X2W22aa22ZBS,.;i i7Sii,XMM2; [email protected],XZr:::[email protected]
8M0, :  ,  i :ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  7riXXZW2222ZBZ: ii. :XS;ii:MMZ;.iMMMM.iMMMMMMMMMMMMMMMMMM2: :2S:  i:.2MMMMMMMMMMMMW
[email protected]  [email protected];.:i,  .S2;i;.BMZ;; WMM8 7MMMMMMMMMMMMMMMMB;  ;22i  :ri:Z0MMMMMMMMMMMMW
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0  i7;;[email protected]@MW7.,i.  ,SSii;,2Ma:7 rMMX 2MMMMMMMMMMMMMMMZ,  ;2S:  [email protected]
a8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ  ,X;;a,rMMMMa .i,   :S;:;;,XMa.7,.MMi ZMMMMMMMMMMMMM8;  .r2X.  :X7irZ;BMMMMMMMMMMMMMW
277SBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7  7;;2;,MMMB, :,   iS,,;;,XMS.X,[email protected] ZMMMMMMMMMMMB7  ,72X   .rX;i2ZiMMMMMMMMMMMMMMMW
2SS7rXBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi  r;ra; MMMr .    r7 ,r;,SM;.X,,[email protected] ZMMMMMMMMMBX.  .iX2r   ;X7i;8SiMMMMMMMMMMMMMMMMW
2222SXrSBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM   irX8; BM0     ,r, i7;,aW iX,:8Z. aMMMMMMMWX,  ,,;SX:   i7Xiia0irMMMMMMMMMMMMMMMMMW
[email protected]   :;X0i ZMS     :; ;7;:8Z Sr.rBX. [email protected]@a:  ,:i72X.   :7X;iXBS.ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
22aa222SX77ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ   ,;28:.ZMi     :: r7i;ZX Si,20i ,SMMBZX:  .::;XS7    ,rX;irZZ,:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
22aaa2222SXrSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS   .i80 [email protected],     .,  rriXS:iX,r0Z:i7S0Z2r. .,:;7SXi    :rX;i7Za; ZMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMW
222aaaa2MM           _______________________________________  _____________  ___________________ ,,;7                  M
2222aaa22MM          ___ __ \__(_)_ ___/_ ___/_ __ \__ | / /__  |__ | / /_ ____/__ ____/  ,;                   M
2222222MM           __ / / /_ /_____ \_____ \_ / / /_  |/ /__ /| |_  |/ /_ /  __ __/  ,,                    M
2222MMM            _ /_/ /_ / ____/ /____/ // /_/ /_ /| / _ ___ | /| / / /___ _ /___                       M
222MM             /_____/ /_/ /____/ /____/ \____/ /_/ |_/ /_/ |_/_/ |_/ \____/ /_____/          22222          M
22M                                                                         M  
2Saa2aaaa22S7XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMMMM2X   i0M ,S8,       .r;rXri7i:SaX;XaZZXi. .::i7SS;    i77;iXZZS;[email protected],        7
aaS22aaaaaa2SX7BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM SMMMMMMMM0 :   iaB .aa.       ,7rXX7X;:2Ba7XaZZXi,,:,,;S2r.    irrr7aMMZXXXr,   .:rX28BWMMMMMMMM0
0MBSS2a2aaa222XrZMMMMMMMMMMMMMMMMMMX MMMMMMMM2 i   ,aB: aS       :7XS7;7iXW077a82r:,,. .;X7:     iXaZ8ZZ2r,. .,i7a0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
8MMMaX22aaaa22SXr2MMMMMMMMMMMMMMMMa ,MMMMMMMX ::   28X aS       :XSXi.iXaS;ia8Si,  :7X;     ;2008aX;, ,:rZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
[email protected]@MMMMMMM2. aMMMMMMr .X   XZS X2       ;a2r..X27i;Sa7,   iXr.    .7ZWBZXi  .iX0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
8MMMMMMZXS2aaa2a2SX7BMBZ07MMMMMMM : BMMMMMS a   ,Z2 ,Z       XZXi rZ7;7ZZr   ii.    .70W0Si  .;[email protected]@
8MMMMMMMWXS22aaa22SXr0M2ZS7MMMMMS ; ZMMMM8 Xi   S0i 8       22r..2X,r2ar    .    ia0Z7   ,XBMZ22Xi.              ,iS
[email protected] ; 2MMMM  Z   ,ZZ X;      iZS:.XS,,X2r        :SZZ;  i72aaS7i:,.  .:iiiiii:::::::::::,,,,,..  i
S7WMMMMMMMMBXS22aa22SS78BXSX7WMi .i XMMMr X;   r8; 2      7ZX.:2: iZ2.       rZZr  ,7S22Xri,.   ..,,..             ,
[email protected]: .; :MMM  a    28 S      XZ; 7X 78X       .XZX  iX22X;:.                      .
2SX7WMMMMMMMMM8XS2aaa2222222SSa; .X MMW :S   :0i.7      Sai.2i :Sa:      .S8r iSa2r:                        .
[email protected]; i aM0 i7   7Z S      aa.:2 r2S       S8; :XaS;.             ..,,:::ii;;;;ii;;;;;;;;rr;i
222SX7MMMMMMMMMMMZX2aaa2ZZ222a8r   ,MB 7r   2X S     ZZ ;S 72X      7Zr.;aSi         .,ii;;;;rrr7;;;;i::::,,....    .. ,
22a2S7XMMMMMMMMMMMBXS2aaZZ2a2a0X   0M ;r   .Z;i;     Z0 rX rSr      :ZX:r2r      .ir77X7r;;;::,.                .
2Sa22S7SMMMMMMMMMMMM2X22ZZ2a2a08,  .iM. iX   :8rr:    iM ;X ;Sr      Sa;;X:     ,r28B8ar:        .,:;7XSa2SS2ZZ2SX7rrrr;;;r;
Z0X222S7aMMMMMMMMMMMMZXS20ZaaaZ0X   :XZ 2   SX :    @ .S :SX     iZX;r.   .iSZ0BZX:     ..::ii;r7777XXXS22aaa2aZa8WMMMMMMMMMMMS
ZM8X222SrZMMMMMMMMMMMMBXS2;ZZaaB2:   ;22 S:   X7     2a 2  SX,     XZ;;.  :rS8B82r    .:;r7XXXXXXXXXXX777rrr;;iiiii:::,,:i;7Xa0MMMMa
[email protected] Z8Z80r   ,r2X:S   S2     W 7i Xr7     :X  ,r2Z082;   ,irXXXXrr;i:::,,,.....,,,,:::iii;;;;;;ii:,..   :X
[email protected] 700Wa.   ,;S20,  7Z:    77 7 ;rr.      .;72ZZ2r,   ,iiii:.                ..,:ii;;;i::,..;
SXMMMXS22SXXMMMMMMMMMMMMMMBX  r8M8  .  i;ZB  ,8X    2   S,;    .rXSrra2r.  ..,.                        .,:i;;;;
[email protected]@2  .a8;  . .iiXZ  a8    2  :7    :XXi .;7i       .,:i;r7X777XX7;r;;ii::,..             :
SX7ZMM8X222S70MMMMMMMMMMMMMMMB0X. iX;i:. ..ii2Z  ,BX   .2  7i   iXr ,7;     .i;7XSaa2SSSSSSSSSSSSSSS22222222aa22SXX7ri:.        .
SXXrBMM2X222S7WMMMMMMMMMMMMMMZXS;.,..,i;r77r;i,;X  ;@r  i8  ;.  :Xr iXi   ,;XSS22SXX7rrr;;;;iiii:::iiiiii;;;;rr7777XXXSS2222SSX7r:.    .
[email protected]:   ,i::,:..  .ir77,  ;M7  Z     rr  ii .,iX0B08a2X7r;i,              .,::i;;;rrrr77XXS2aa2X7;:.,
[email protected]@a:,;[email protected]  r2X. ,W7  a:    ,:  .iXSSSSSXrrr7XXS2S2Sr:,                 .,i;rrrrr;r7XS2227
SS2SS70MM8X222S7BMMMB;SWMMMMMMZ.     .:rXX: ,7r  i, :S      ,;77r;;;iiiiii:::::iir7X2SX7;,                  .,i;;rrr;;i;
[email protected]  [email protected]@082S7;,. .i;:  :    ,,    .rSS7rr;i::iiiiiiiiiii;;;;;;7X22a2Xi,                   ,:ii;
ZBX22SXXMMMX2aS2a8MMMMraMa [email protected];rr;i:::,.        .    ,::;7SSS22Xri:ii;;;;;iiii;rrrr;;r7XS22Sr,     .:,,,:,::,,,..       .
[email protected]  ..       .i;7X777XXX7:.  ,    :;;;7Sa82ri::i;;ii:,  :;rrrr;;rXS2aS;,      .,,:ii;7rr7;rr;iiii:,,:
8MMSS2227WMM2aZSSX7WMM8BSMMMZ:        . :;7SSr7XX7X7i.  , ;.    ,rii::ra8002ri:i;r7X7;.  ,:;;rr;;rX2a2X;,           ..,,:::i
8MMWX222SXMMMSS222XXMMW2SZB.       ,i;7rX8Z;,,:i:,.::   ;. ;r    .;;ii::r288Z827;i:ir7X;i::,,...,:i;;;;r7SaaXr,             .
8MMMZXa22XaMM0Xaa2S78MZ78r      ;77XXX;Za, ,:     7 i7 iS: .. ,:,;;iii,,;X222ZZS7;:i;i,. .:i;r;iiiirr;ii;rX2SSX;:.          .
8MMMMSS22S7BMM2Sa220SMBZ;   ,,  :XZaX7ri.aS       2. r2 :X7  ;7 :7rr7:iii:,i7SXXZZ2Srii, .   .irXS22aZaSXXX7XXS22SXri,       .:
[email protected],   ri iaZSri. ,.Sr     ,.  7r :XS :77:  ZX .rrZX:;iii::iXSXXSa2SX;i. .,.   .,irXXS2ZaSSXXZZ80BBWB082X;;;rrX7;:
8MMMMM8X222X2MMZX2ZSX8r   S; .SZXi. ,X72X    r7:  a  aSZ .7rX7 .B;  ;;a;,r;;iii:iXSXXSa22S7i  .,.    .::iiiii;;i.  .,:ir;i:,,.  .
8MMMMMMaX22S70MMXS22Z2  :2: :2X:  :S2X;a    7Si   Wr r2;B  7;S2  rB.  ;;2: :r;;iii,iSS77S2Sa27:   .     .:i;rr77ri,       .
8MMMMMMMSS22SXMM0X220  7S ;2i  BS i:Xi   2r   ;[email protected] .2.rW ; :r72  :28  ;;Z7 ir;;ii::iSSr72SXaZX,          .:i;7XS22XX7i:   .
8MMMMMMMMSS22X2MM2S8S ;Si iS  ;Mr i X   ia,  :BW8S 8S ;M :: ;;@.  rWZ  ;;WM. ;r;;i:::iS27X2X7a8X,            .:irXS2aaZaX7i:
8MMMMMMMMMSS2270MM7Bi:Xi  ;S  SB. i ,X  Xa   XMBXZS M7 :M7 7 i8M  :ZMZ7; i:8Ma  ;r;;, :ii2aXXXrra8S,               ,:;7XSSr
[email protected];  ,XWM  a0:. : X:  SZ  :aWZXXZS [email protected] ZW X  ;[email protected]  ;MMZS7 ::2MW2 .;;rX ::;2a2aSiia0ai                 :
8MMMMMMMMMMBXSSXaZ, [email protected]  XW;7,  2  X8  7SZ2ZXX80 X80r iMi,;  2MB  8M2BaZi ,SW0BS ,;7a; ,:iSaZ0S,:28Z7.                .
8MMMMMMMMMMMZ80S;[email protected]@B8ZZZ  X0Ma0   a r0.  XMSMX872i2 aaa0; 0B S  WBW. MaSBBMZ  7BZMB2 :i20. ,:iXaWMX :XZ02i.              .
8MMMMMMMMMMMM8aaaWMMMSaa20r rSMMMr  ,8 .8;  7M7MMWMa. a,22S2M,:Mai;  [email protected] [email protected] ,WB8MMZ ,2MS:  ,:;8MMr.:7a0ZX:             .
8MMMMMMMMMMMM0722XWMWX222B. [email protected],  .Z 7Z  ;MSaMMMMM;,;iS0XXaB 2ZX7  aBaW B2SXXWMWW; 2MMMMM7 .XaXa7  .i0M8i::;S88ZX:            .
8MMMMMMMMMMMMMZX2XXMM2SaZ0 X2MMMM7   S.27 ,MM,@WMMMMMMZ:7MZ27Z7.r27X  8ZZB :[email protected] 7MMWMMB, 22ir2X,  :a8S::ii;Xa8ZaX,          .
8MMMMMMMMMMMMMMSSSX8MMX2ZZ ,SZMMMMM   2;a, [email protected] ,[email protected]:[email protected]; :r,rrX  B2BX [email protected]@S0ZMM; B08ZBZXX:  ,X27:,i;i;72808S;.        .
[email protected] raZMMMMMX  XSS aWS7.   XMMMM0MMMB7 rX:77r  7020 .2MMMMMMMMMB, [email protected],M0B8WriX2Xi. ;Sr. ,;;ii;728ZaS;,.     .
8MMMMMMMMMMMMMMM0XSXaMMX02 XZSMMMMMM.  [email protected] :B2aS:   [email protected]@ rB7Xr;  0aX.iMMMMMMMMZ..  iiXaXBW7S0MMBZSXii7i;r:.i7;, .:;;;;rXSaZ2X7;,.   .
8MMMMMMMMMMMMMMMM2XS7WM8aa XZXMMMMMMM:  MS [email protected]@WWMMMMMMMMMMM: 8MaXX; ;[email protected]@a.iSZ27  .:i,rSS;  .:i;;rXX2a222S7ii:,
8MMMMMMMMMMMMMMMMMSXX2MM28:[email protected] 2a MSSr;SZMBi.,X ZMMMMMMMMMM2 BZ0SZ; MMMMMMMMMWMZ,iiZMMaXX8ZW7rWBXBX.::;a82:   ,:SZa2;   ,:i;r7XSSS222r
8MMMMMMMMMMMMMMMMMWXS7WMBZSXZXBMMMMMMXXS: [email protected],S S2:.X ;. iBMMMMMM20:XBSZ7 SMMMMZ8 ;  rMBX7XX7WM8X;B70r,i;ii7222X;.   ,XZZX;.   .,:i;r77r
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMZXXSMM2W2aXZMMMMXSB 7MBZSB 7Z Z. :2aWM8ZBi,:[email protected] 2i7MM MM7 .22a2rrMMarXXSXrZ8WMBXaZZ :i  irS2a2r.    .,,,,      :
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMSX7BMBZ2aXSMMMr:WM .MMMBZi X7.2  .i7;i,,. .i:,2X XZ ;0WZ 2ZX2880WMMMM877SSSSS7Br.WW7SaMZi    .iX2aS7ri.          .
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXMM288XXMM [email protected] ,@MMW0 i ;a.   :7SX7r7X2;  iX,[email protected];,@MMMX,     :rX2Z0B02r. :;r;i,   .
[email protected] [email protected] 7MMM   :7,   .;XaZaXr:,i. .XZSSX88X2;  :;777;, raSXZW2aX,,88WMM0MMX:.:,    ,[email protected];, ,
2rZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB7XMMaZ0X2 XM08BBMM, 0M;   ...       .. aaXX7SZ7        2SXZiX;,X0aZa0MB2MMMBXi::,.     [email protected]
8Wrr0MMMMMMMMMMMMMMMMMMZ;[email protected] BMZ8000WM; ,WB ........r22i    .. .. SaS2Xai  ,7a82:   aS22 ,i082SX;[email protected];::,      .rZWMMMMMMZ
ZMM8;[email protected] :MW888800WMr .0. ...... 22.   ....... aaX0Z;  .,rXXi.ii,  SaX0r rBZ22a; ;ZMBrMMMMMMM0MMW82X;:,       .7ZZ2
2X8MM2;[email protected] XM0888800BMM0XMa .......i,:  .........  7Z02: ....  2X , ;ZZ2XM8BMZS22Z  [email protected]@WZX;,    :
[email protected] SM088888BWZSX8Wa ..... MM7   .....;7. iBi  ...  ,2MM. [email protected]  ,[email protected];0MMMMMaSMMMMMMMZ000MMMMMM0MMMMMMMS
8MMa;7WM8rSMMMMMMMMMMMMMMW7XXMW SMB8880W87rX7B7:X .... iMM;7S;:...  ,rr;  ...:i78aiMMr X02SS7BZ7XX70BZi  [email protected]
8MMMMarXMM2rZMMMMMMMMMMMMM2XS8B XWW8Z0WX;7XX7BX Z. ... .MM Z:XZ;;r7;r;;r:irX7;70X2X8iiMM ,[email protected]@   ;:[email protected]@MMMMW
[email protected] [email protected];rXSSS7WZ :a ... ZMX a X:      X  a i:Zr2M; aaSSS7B87SSSXX7Wr  ::;8MB;BMMMM7SMMMMMM22aaXM87MMMM2;WMMMW
[email protected] 2BMW;7XSSXXXZZr 2r ..  M02B7 XM0Xrr  :  ;a7aM, S8ri0 [email protected] S ZX2MS7MMMMS7MMMMMM2Sa2XWM;[email protected]
[email protected]@; 7aMSrXXSSSSXX2Z; Z. .  rB:iaXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiX:i8 [email protected] S 0X70M7ZMMMZrWMMMMMZSaaX0M8iWMMMMr7MMW
8MMMMMMMMMMMM82BWSXWMMMMMMMMaXW8 28Z7XSSSSXSS22Zr.Z. .  [email protected]@@@[email protected]@MB7rX; 22SS2XZW7XSSSSX2WS,7.;:[email protected];0MMMMMZS2aSaMMXXMMMM0iaMW
8MMMMMMMMMMMMMM0ZB0XZMMMMMMMW7W87 :aWa7XSSSSSSSS2ZX:a:   B;, [email protected]@[email protected]:i72 raSSa77MSXSSSSXXM8X :XX 88a, BZXMMWrZMMMMMZSaa2SMMBi8MMMMXrMW
[email protected] SZWa7XSSXSSSSS2Za7Z;   .ZXX:0M0WW000BBB0BW8.0BiX8 .Z222;:[email protected] B7 @S   @7aMM7aMMMMM8Xaa2XMMMXrMMMMZ;0W
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMWBZX8MMMMMM8XZZ aZWZ7XXSSSSSS22aZ202   ia7 ,M,[email protected] ;r;i7 Zaa2::,WZ7XXXXZMBX;  B.X2   8W;[email protected]
[email protected]@MMMMrSa0X aZW8XXXSSSSSSSS2aaBB.  ;Z 0r ;SZ88Z2;.SZ ,M. SZa7.; ZMZ2SSS0M87.  2 ,   [email protected]
[email protected]; [email protected]  S;, XXii::i;;Xr,i 72 r0a:.: 7M0BBB0BMZi  ,ZZ    .MaaWX80XMMMMM0XaaaSaMMMZ;WMMM0rZ
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM872aZ0  iZ0B0SXXSSSSSSSS2SaWZ  ;Xi   ; ., ;ZX r0r,:. ;M00000BM2   iZMr    [email protected]:[email protected];[email protected]
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7S2a8Z  rZ0BZXXXSSSSSSSS220Wr  :aaZa;.iX;,;X0BBX.2X :XrXZMB0888BW7   ;ZWS    ZMS8i a0BXBMMMMZSaaa2XMMMMarMMWBZ2
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM27S2ZBi   X8BB82XXXSSSSSS22ZW0: ,, ,rXXXSS7r;i 7S. SM2Z2WMZ000B0X  :28WX   
 aMaaZ :BBX0MMMM22aaaaX0MMMM;8M08W2
[email protected]@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZXX282   ,X8BWBZ2XXXXXSSS228Wa..i, iXX7;i;,ir, XXaZ22X0BMB00ZX7 .X8ZB;   .ZM0S0.., [email protected]
8MMMMW;rS0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaXa8     iS8WWB8a2XXXXXXSS0W2: .:72ZZZS, .X0Z2ZSSXX0rB :X2S iZ8ZB.   .8M8XBi :: [email protected]
8MMMMMWrr7MMZBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWaa0X     ;S8BBWWBB08Z0aS28W07    :[email protected]  ; X0Z2B.   .8MZX0; :i: 7MSaMM0Xaaaaaa2S70MMMX0Z2M8
8MMMMMMS;2MM7;XZWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBZ0B7      ,[email protected]@0Sr;[email protected]   S0aS0,  .. :0M8X0; :ii: XMSSMMX2aaaaaaa2S7BMMXZBZMB
[email protected];;XZWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZZW8i       [email protected]@MMWMMM8SS2SX8WS7Z: . .a0a20: .,,.rWM8SBr ii;ii [email protected]@MX2W0MW
[email protected]          [email protected]:.:[email protected] ...a8a20; .:ii:[email protected],;r;;;;.Z0SBBXaZZZZaaZaa22X2MSXMMMW
[email protected]; ..      ., SB228;::XSii: ;[email protected]@0SS .,,.20a20X ,i;;iSMMZ8Wri777777;;[email protected]@MW
[email protected]@Z0W2..,,::,:,:::ii;;;i;@Z2; ,..BX77;:iS8BWW0Z;.:i:70Z28a i;rrrrMMZBBrrXXXXXXX;aWZ88aZZZZZZZZaZaZaSS0MZ7MMW
[email protected]@8i,:iiiii;;;[email protected]:;i2BSXX7;:. .:i;,:ii;[email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected];r;;rrr7XXXSXX2MMB;X;[email protected]@W[email protected]
[email protected]:,:i::::,.   .;[email protected]@[email protected]@87;[email protected];[email protected]@[email protected];:88BMBXSXr7XXXXr7XS2Z8BMMWWWBB0088888ZZZWMMMMM2XBMMW
 


                               Cold War BETA (c) DreamCatcher Games
             .........................................................................................

             GENRE.........: Stealth/Action    RETAiL DATE ..: TBA 2005
             PROTECTiON....: None         RELEASE DATE..: June 13, 2005       
             DEVELOPER.....: Mindware Studios   CD1...........: 52x15MB
             PACKAGiNG.....: BIN/CUE+RAR      CD2...........: 50x15MB

             GAME URL......: http://www.dreamcatchergames.com/dci/cold_war/
             ..............: http://coldwar.mindwarestudios.com/screenshots.html


                iNFO: Cold War follows the story of a freelance journalist who finds himself in 
                   the midst of an international conspiracy that aims to control the U.S.S.R. 
                   Twelve hours after arriving in Moscow for a routine story, he has been 
                   stripped of all possessions, beaten unconscious and thrown into the KGB's 
                   political prison. Using only recovered weapons and improvised gadgets, he 
                   must now evade or overcome elite Soviet forces and defeat the conspiracy 
                   before he is sent to a Siberian prison camp or killed.                 NOTES: This is a BETA leak with debug capabilities.
  
                If you liked this release, please support the developers hard work by purchasing it 
                when it's in stores.                iNSTALLATiON:
                      1) Unrar
                      2) Burn or mount
                      3) Install/play                    GREETS: We'd like to thank Derek Smart for this fine release.         
                             
                     
                    
                CONTACT: If you have something of interest ex. supply, [email protected]
150x152 Font
150